1

climate adaptation and social resilience:
protecting people and systems

Dekarbonizacja, zmiana przeznaczenia i modernizacja/rewitalizacja istniejących budynków ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia naszego wpływu na środowisko i promowania zrównoważonych praktyk projektowych.

Zero carbon design

Sustainability and climate reporting

Cyfryzacja infrastruktury w celu przeciwdziałania zmianom klimatu

Odpowiedzialne przywództwo. Meeting Impact Makers

Eco-friendliness, czyli bezwysiłkowa przyjazność dla środowiska. Innowacje dla planety. Miasto jako struktura – jak używać przestrzeni przez całą dobę

Strategie odporności na klimat, które przynoszą szersze korzyści społeczne i ekonomiczne

From risk to resilience. Projektowanie z myślą o przyszłym użytkowaniu

Architektura humanitarna/architektura na czas kryzysu. Rozwiązania na czas kryzysu

2

circular trip

Zrównoważone budownictwo jest niemożliwe do osiągnięcia bez rozwiązań tworzących gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ). Podzielmy się metodami projektowania cyrkularnego, aby inspirować i przyspieszać zmiany.

Zakres GOZ wykracza daleko poza zapobieganie powstawaniu odpadów i gospodarkę odpadami. Chodzi o efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych, czy zabezpieczenie dostępu do zasobów strategicznych.

It’s time to rethink. Closing Loops for a Circular City Economy

Game Changers. Case studies

Smarter use of resources. Inkubator innowacji cyrkularnych

Building a sustainable future. Budynki jako rezerwuar materiałów. Banki materiałowe w budynkach, kreowanie wartości

Design for Disassembly

Technologia i cyfrowe rozwiązania

Recykling architektury

Możliwości zbliżenia się do skierowania budynków istniejących w stronę GOZ

3

biodiversity and becoming nature-positive

Zawsze szukaliśmy inspiracji w naturze. Nadszedł czas, abyśmy na nowo się z nią połączyli. Projektowanie inspiruje do ponownego połączenia społeczności z naturą i ma na celu stworzenie wzajemnych korzyści między naturą, budynkiem i ludźmi.

Budynki i ich otoczenie są kluczowymi czynnikami wpływającymi na stojące przed nami wyzwania klimatyczne i ekologiczne. Jak możemy przemyśleć obecne normy w budownictwie i omówić nowe podejścia do projektowania i ponownego wyobrażenia sobie środowiska budowlanego zgodnego, a nie sprzecznego z naszą naturą?

Nowy rozdział. Ludzie i przestrzeń

Radical redesign

Small talk: Więcej zieleni!

Tackling Biodiversity & Climate Crises Together and Their Combined Social Impacts

dzień drugi (07.10.2022): building life – dekarbonizacja budownictwa

Polska jest sygnatariuszem porozumienia paryskiego, które nakłada na podpisanych zobowiązanie, aby globalne antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych netto osiągnęły poziom zerowy około roku 2050. Unia Europejska, w ramach  Europejskiego Zielonego Ładu, zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o 55%. Osiągnięcie tych celów możliwe będzie dzięki dekarbonizacji wszystkich sektorów gospodarki, a zwłaszcza sektora budownictwa, który odpowiada za aż 38% światowych emisji CO2. Wraz z postępem w redukcji energochłonności budynków znaczenie, dziś marginalizowanego, wbudowanego śladu węglowego będzie rosnąć.

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, polski rynek budowlany musi przejść proces transformacji. Konieczna jest modyfikacja podejścia do produkcji materiałów, projektowania, procesu budowlanego oraz wykorzystywanych źródeł energii.

Europejska mapa dekarbonizacji

PREMIERA Raportu PLGBC: Ślad węglowy budynku jako podstawowy element ścieżki dekarbonizacji

Ślad węglowy modelowego budynku

CASE STUDIES: Rola materiałów w obniżaniu śladu węglowego budynku

PANEL DYSKUSYJNY: Jak przyspieszyć dekarbonizację polskiego budownictwa

poprzednie edycje PLGBC Summit w liczbach

edycja 2020 – online

edycja 2021 – hybrydowa

LOKALIZACJA

Hotel Sound Garden w kompleksie Business Garden
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa

o wydarzeniu

PLGBC Green Building Summit to najbardziej rozpoznawalna i opiniotwórcza międzynarodowa konferencja dedykowana branży zielonego budownictwa w Polsce. Podczas wydarzenia dzielimy się najlepszymi praktykami i inspiracjami, uczymy się oraz doskonalimy, aby sprostać największym wyzwaniom w całym sektorze.

organizator

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

KONTAKT

Współpraca: Monika Kmera
T: +48 600 025 968
E: mkmera@plgbc.org.pl

Uczestnictwo: Maria Jasiewicz
T: +48 537 553 936
E: mjasiewicz@plgbc.org.pl

#PLGBCsummit
#PLGBCsummit_online

COPYRIGHT © PLGBC 2022 | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN